Burgersbar

תפריט

הפריטים והמחירים הקבועים הינם אלו הנקובים בתפריט הסניף

משקל המוצרים הינו לפני הכנה | התמונת להמחשה בלבד | התפריט מכיל אלרגנים | התפריט כולו נעשה בסביבת בשרית | המחירים בש''ח

ספיישל ירושלמי בצלחת

מוגש עם אורז/צ'יפס קלאסי+סלט שוק אישי לבחירת הלקוח + שתייה קלה

בסניפים נבחרים | מוגש בימים א-ה | בשעות 11:00-17:00

ספיישל שניצל קריספי בצלחת

מוגש עם אורז/צ'יפס קלאסי+סלט שוק אישי לבחירת הלקוח + שתייה קלה

בסניפים נבחרים | מוגש בימים א-ה | בשעות 11:00-17:00

ספיישל חזה עוף בצלחת

מוגש עם אורז/צ'יפס קלאסי+סלט שוק אישי לבחירת הלקוח + שתייה קלה

בסניפים נבחרים | מוגש בימים א-ה | בשעות 11:00-17:00