Burgersbar

תפריט

הפריטים והמחירים הקבועים הינם אלו הנקובים בתפריט הסניף

משקל המוצרים הינו לפני הכנה | התמונת להמחשה בלבד | התפריט מכיל אלרגנים | התפריט כולו נעשה בסביבת בשרית | המחירים בש''ח

ספיישל ארוחת ילדים המבורגר

המבורגר קלאסי+ צ'יפס קלאסי / טבעות בצל/ כדורי פירה  + מים מינרלים/ טרופית

ספיישל ארוחת ילדים שניצלונים

שניצלונים+ צ'יפס קלאסי / טבעות בצל / כדורי פירה  + מים מינרלים/ טרופית