Burgersbar

תפריט

הפריטים והמחירים הקבועים הינם אלו הנקובים בתפריט הסניף

משקל המוצרים הינו לפני הכנה | התמונת להמחשה בלבד | התפריט מכיל אלרגנים | התפריט כולו נעשה בסביבת בשרית | המחירים בש''ח

שניצלונים

רצועות של  100% חזה עוף מובחר בציפוי פריך

סיגר הבית

סיגר מגולגל בעבודת יד, במילוי אסאדו מפורק

כנפיים

חצאי כנפיים מוקפצות ברוטב לבחירה