Burgersbar

תפריט

הפריטים והמחירים הקבועים הינם אלו הנקובים בתפריט הסניף

משקל המוצרים הינו לפני הכנה | התמונת להמחשה בלבד | התפריט מכיל אלרגנים | התפריט כולו נעשה בסביבת בשרית | המחירים בש''ח

דיל ל-5

5 המבורגר 150 גר' + 5 צ'יפס קלאסי / טבעות בצל / כדורי פירה

דיל ל-4

4 המבורגר 150 גר' + 4 צ'יפס קלאסי / טבעות בצל / כדורי פירה

דיל ל-3

3 המבורגר 150 גר' + 3 צ'יפס קלאסי / טבעות בצל / כדורי פירה