Burgersbar

תפריט

הפריטים והמחירים הקבועים הינם אלו הנקובים בתפריט הסניף

משקל המוצרים הינו לפני הכנה | התמונת להמחשה בלבד | התפריט מכיל אלרגנים | התפריט כולו נעשה בסביבת בשרית | המחירים בש''ח

קטשופ

צ'ימיצ'ורי

צ'ילי סיראצ'ה

צ'ילי מתוק

צ'ילי חריף

מיונז שום

מיונז צ'יפוטלה

מיונז כמהין

חריף שאטה

אלף האיים