Burgersbar

תפריט

הפריטים והמחירים הקבועים הינם אלו הנקובים בתפריט הסניף

משקל המוצרים הינו לפני הכנה | התמונת להמחשה בלבד | התפריט מכיל אלרגנים | התפריט כולו נעשה בסביבת בשרית | המחירים בש''ח

קרלסברג

קולה זירו

קולה דיאט

פיוז-טי

ספרייט זירו

ספרייט

מיץ תפוזים

מיץ ענבים

מים מינרליים

מים בטעם תפוח

מים בטעם ענבים

מים בטעם אפרסק

מי סודה

טובורג

בירה שחורה