Burgersbar

תפריט

הפריטים והמחירים הקבועים הינם אלו הנקובים בתפריט הסניף

משקל המוצרים הינו לפני הכנה | התמונת להמחשה בלבד | התפריט מכיל אלרגנים | התפריט כולו נעשה בסביבת בשרית | המחירים בש''ח

צ'יפס מתובל

בליווי מגוון רטבים לבחירה

כדורי פירה

בליווי מגוון רטבים לבחירה

צ'יפס קלאסי

בליווי מגוון רטבים לבחירה

צ'יפס בטטה

בליווי מגוון רטבים לבחירה

טבעות בצל

בליווי מגוון רטבים לבחירה

סלט אישי שוק

לבבות חסה, עגבניות שרי תמר, מלפפון, כרוב לבן וגזר בתיבול שמן זית ולימון